DE LEVERING VAN UW HAARWERK EN DE NAZORG

 

De levertijd van uw haarwerk hangt af van de beschikbaarheid van een passende haarwerk (bij een confectiehaarwerk) of de tijd die nodig is om een maathaarwerk te maken. Bij een confectiehaarwerk kunnen we veelal binnen twee werkdagen leveren; ingeval van een maathaarwerk meestal binnen twaalf tot zestien weken. Bij een overschrijding van de levertijd zullen wij u tijdig informeren.

Als het haarwerk klaar is, controleren wij of dit haarwerk ook overeenkomt met de vereisten uit uw zorgplan (zoals deze in uw klantendossier zijn vastgelegd). Hierna kunt u uw haarwerk passen. Indien noodzakelijk, zullen wij uw haarwerk nog aanpassen. Nadat het helemaal naar tevreden is, vragen wij u voor akkoord te tekenen. U krijgt van ons nog een persoonlijke training hoe u kunt omgaan met uw haarwerk en een (schriftelijke) gebruiksaanwijzing over het gebruik en het onderhoud van uw haarwerk.

Ingeval van een confectie-haarwerk kan het voorkomen dat u dit nog niet direct nodig heeft, omdat uw haarverlies nog zo erg is. U kunt dan kosteloos drie tot zes weken uw haarwerk reserveren tot het moment dat u uw haarwerk daadwerkelijk wil dragen. Na zes weken dient u uw haarwerk wel af te nemen.

Na levering kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht met vragen over uw haarwerk of voor aanpassingen. Wij vragen u ook of u uw ervaringen met het dragen van uw haarwerk aan ons zou willen doorgeven, zodat wij kunnen bijhouden in uw klantendossier. Hierdoor kunnen wij u en ook anderen in de toekomst beter van dienst zijn.