Garantie

 

Mocht u problemen hebben met uw haarwerk dan zullen wij er alles aan doen om deze problemen te verhelpen. Wij bieden wij u dan ook een garantie op eventuele fabricagefouten tot zes maanden na levering van uw haarwerk tot ten hoogste het factuurbedrag. Onze garantiebepalingen zijn meer in detail uitgelicht in onze algemene voorwaarden.

 

Klachten

 

Wij helpen u graag als u vragen of klachten heeft. Wij verzoeken u ons deze aan ons telefonisch (010-3032577) of per email (haarwerken@marjoryalice.nl) te melden. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn over de afhandeling van uw vraag of klacht, dan verzoeken wij u om uw klacht aan ons schriftelijk te melden via ons klachtenformulier (klik hier voor ons klachtenformulier). Hiermee wordt uw klacht formeel door ons geregistreerd en gaat onze klachtenperiode van twee weken in, waarbinnen wij zullen proberen om uw klacht alsnog afdoende te verhelpen. Mocht u na deze periode nog niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht melden aan De Geschillencommissie. Aangezien wij het keurmerk ‘ANKO Haarwerk Specialist’ voeren, vallen wij onder de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken van De Geschillencommissie. Deze Stichting zal een bindende uitspraak doen over uw klacht. Voor de details omtrent de klachtenregeling, verwijzen wij u graag naar onze algemene voorwaarden.