UW DIAGNOSE EN ONS ZORGPLAN

 

Uw medische diagnose, de functionaliteitsdiagnose en onze prognose

 

Als er sprake is van een medische diagnose dan vragen wij u om uw verwijsbrief. Wij controleren of degene die deze verwijsbrief heeft uitgegeven ook geaccepteerd wordt door een zorgverzekeraar. Op basis van deze medische diagnose leggen wij de oorzaak van het type haarverlies vast. Wij gaan verder na of er sprake is van specifieke belemmeringen of gebreken die van invloed zouden kunnen zijn op het haarwerk dat wij willen aanmeten (functionaliteitsdiagnose). Mede op basis hiervan zullen wij een inschatting maken voor welke periode het haarwerk een oplossing dient te zijn voor het probleem van uw haarverlies (onze prognose).

 

 Ons zorgplan

 

Op basis van de diagnose en onze prognose bepalen wij of een haarwerk een goede oplossing voor uw haarprobleem zal zijn. Als dit zo is, dan gaan wij na welk haarwerk voor u de beste oplossing is. Wij zullen de onderbouwing voor het door ons aanbevolen haarwerk met u overleggen en ook in uw dossier vastleggen. U beslist uiteindelijk voor welk haarwerk er zal worden gekozen. De afspraken die met u worden gemaakt (type haarwerk, leverdatum, prijs, garantie, leveringsvoorwaarden, service) worden in een overeenkomst vastgelegd. Mochten wij overigens niet in staat zijn om u deze oplossing te bieden, dan zullen wij voor u nagaan of een ander erkend haarwerkbedrijf u misschien wel zou kunnen helpen.